GM Smak & Känsla

har följande kontaktuppgifter.

 

Kontaktperson: Gertrud Mark

 

Gatu- och postadress: Broslättsgatan 39,

431 31 Mölndal

 

Telefoner: 031-86 08 45, 070-658 44 73

 

e-post: gm@smak-kansla.se

 

webb: www.smak-kansla.se

 

 

Företagsform: GM Smak & Känsla är en bifirma i aktiebolaget KERAB (Kvalitet, Effektivitet och Rationalitet AB), www.kerab.se, med org.nr 556464-9977. Bifirmans ekonomiska transaktioner sker via KERAB.

 

Plusgironr: 32 52 44-2

Bankgironr: 5818-8350

 

Copyright © 2010 GM Smak & Känsla. All rights reserved

www.smak-kansla.se