Andra tjänster  

Smak är en upplevelse som kan tas in med alla sinnen och i olika former. Utöver kryddprovningar har GM Smak & Känsla följande erbjudanden.

 

Kulinariska matresor i ord och bild

Med utgångspunkt från att kryddornas växtplatser är spridda på jorden berättar jag om hur matlagningskonsten skiljer sig mellan olika världsdelar och vad som är karak-teristiskt för vart och ett av världens stora kök.

 

Kryddföreläsningar 

är lite mer berättelse och lite mindre test än krydd-provningarna. De ger kunskap om olika kategorier kryddor, vilka egenskaper de har förutom sin smak, vilka myter och historier som finns om en del av dem samt vilka som passar särskilt bra tillsammans. Föreläsningarna hålls i lättsam form och lämpar sig för alla matintresserade.

 

Mat & Vinprovningar

Rätt vin till maten är ett frågeområde där det finns mer eller mindre sanna svar. Att tillsammans med andra testa hur skilda viner matchar olika maträtter är en rolig och stimulerande aktivitet oavsett bak-grundskunskpar. Huvudinriktningen är rätt vin till kryddstark mat.

 

Menyskrivning och styling 

En lyckad måltid är så mycket mer än vällagad och god mat. Det dukade bordet och den rätta miljön spelar stor roll. Meny- & stylingpaketetinnehåller inte bara förslag på maträtter och dryck utifrån ett tema, utan också på omkringmaterialet. Matchande styling betyder mycket för den totala upplevelsen.

 

Receptframtagning

Världen är full av matrecept. Ändå finns det nya kombinationer som är spännande att experimentera fram. Och när man träffat helt rätt vill man kunna upprepa resultatet. Det kräver noggrannhet och dokumentation under utprovningen. Erfarenheten visar att korrekturläsning av det färdigskrivna receptet dessutom är en viktig avslutande kontroll-åtgärd.

 

 

 

 

Copyright © 2010 GM Smak & Känsla. All rights reserved

www.smak-kansla.se