Kreativ konsultation och projektledning för evenemang

Detta är en uppdragstyp som ofta tar i anspråk multiförmåga - att både kreera upplevelse och svara för det praktiska genomförandet. Vanliga inslag i uppgiften är att ta fram program och inbjudan, komponera recept och meny, göra inköp, designa lokal, monter och buffé, stämma av med beställaren och medaktörer under hand, styra underleverantörer samt att arbetsleda eventpersonal.

 

 

 

                    

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 GM Smak & Känsla. All rights reserved

www.smak-kansla.se